NROI
Nyt fra formanden
Skrevet af Per Bressendorff   
Lørdag, 27. november 2010 19:20

Som den nye konstituerede formand har jeg fornøjelsen at holde jer opdateret med hvad der sker i NROI.

Først tak til Steen og Peter som i de sidste år har været synonyme med den daglige ledelse af NROI. Det er klart, at når begge forsvinder på samme tid, så opstår der huller, som der skal bruges noget tid og energi på at udfylde.

Såsnart nyheden blev offentliggjort kontaktede jeg de to resterende medlemmer af bestyrelsen, Mads Peter Bach og Lars Thilqvist og aftalte tid til et telefonmøde. Jeg lavede en oversigt over alle de punkter, der var udestående og som skulle op at står snarest muligt. På telefonmødet var vi enige om en række ting, f.eks. at vi ville ryste bøtten og begynde forfra med opgavefordeling, udvalg m.m. På sidste generalforsamling blev det besluttet, at vi skulle have en ekstraordinær generalforsamlingen indenfor 3 måneder for at se på vedtægter og udvalg. Det blev aldrig gjort, så det er også en af de nye opgaver, som skal være på plads inden generalforsamlingen i februar.

Vi har lavet et arbejdsdokument med nye udvalg og definition af opgaver samt personer vi gerne vil have i udvalgene. Jeg er i øjeblikket i gang med at kontakte disse personer. Jeg har allerede haft et fire timers møde med Anders Buchwald og Gert Hansen om banegodkendelsesudvalget, og hvilke ønsker vi har til en definition af, hvad der skal til for at få danske banegodkendelser for level I og level II (i lighed med den internationale sanktionering af level III). Jeg har aftalt møde med Michael Løye som har tilbudt at hjælpe med en definition af opgaverne for et RO kursusudvalg. Senere skal vi have indsuppleret flere hertil. Opgaverne inkluderer bl.a. definition og afholdelse af Skyd Selv kurser, RO kurser, CRO kurser og DSF banelæggerkurser.

Licenskursusudvalget har brug for lidt øst/vest koordinering, som de nuværende medlemmer af udvalget skal tale om. Med introduktionen af IPSC riffelstævner skal der også indkorporeres emner fra IPSC riffel i kurserne.

RO udvalgets opgaver bliver at være en form for mentor for RO'erne. Jeg vil gerne indføre RO samtaler på lige fod med virksomheders medarbejderudviklings samtaler (MU) så alle RO'ere kan fremsætte egne ønsker og ambitioner og hvor de kan få relevant tilbagemelding på deres "performance" med det formål at udvikle alle til bedre og gladere RO'ere.

IT/PR udvalget skal udvikle nye systemer for administration af RO points og har allerede med denne nye hjemmeside sat gang i et ændret format for kommunikationen.

Bestyrelsen har nogle overordnede opgaver med f.eks. at lægge budget og definere hvad de midler NROI har til rådighed skal bruges til, færdiggøre Sikterskyd sammen med DSF og meget, meget mere. Vi kan naturligvis ikke have alt dette klar på kun et par måneder, men ideen er at have så meget i gang, at det på generalforsamlingen kan dokumenteres, at vi er på rette vej.

Mere herfra efterhånden som der kommer nye trin i udviklingen og resultater som det giver mening at viderebringe.

DVC
Per Bressendorff

Senest opdateret: Lørdag, 27. november 2010 19:50
 
RocketTheme Joomla Templates