NROI Udvalgene Banegodkendelse Mandat
Mandat
Skrevet af Per Bressendorff   
Lørdag, 19. februar 2011 00:00

Følgende er udvalgets mandat ifølge NROI vedtægterne:

Banegodkendelsesudvalg

10.1.1 Banegodkendelsesudvalget udarbejder retningslinjer for sanktionering af nationale matches.

10.1.2. Banegodkendelsesudvalget sanktionerer nationale matches i henhold hertil.

10.1.3 Banegodkendelsesudvalget assisterer ved ansøgning om international sanktionering.

Generelt

Udvalget skal fastsætte kriterier for godkendelse af baner i forbindelse med Level I og Level II matches, samt efterfølgende godkende indsendte baner efter disse retningslinjer. Udvalget modtager kopi af RM rapport så udvalget kan lære af eventuelle problemer der er opstået som følge af banedesign m.m.

Ansøgningen skal nævne hvem der er MD/RM og en af disse skal være den der overfor JM/politi har ansvaret for skydningen. Denne skal have DSF banelæggercertifikat, uanset matchens level.

A+ vejledninger

Udvalget godkender de A+ vejledninger som foreninger udarbejder.

 

 

Senest opdateret: Tirsdag, 11. august 2015 11:00
 
RocketTheme Joomla Templates