NROI For RO'ere Avancement
Avancement i NROI Denmark
Skrevet af Mads Peter Bach   
Tirsdag, 30. april 2013 20:28

Nødvendige faglige og personlige kvaliteter for Range Officers

NROI har til opgave at hverve egnede kandidater til uddannelse som Officials samt gennemføre uddannelsesprogrammer for potentielle kandidater.

Nedenstående krav er vedtaget på møde mellem de nordiske NROI formænd, og er fælles for de nordiske regioner, med enkelte lokale tilpasninger. i [parantes] er anført de fællesnordiske krav. Det vil fremgå at vi i Danmark sætter højere krav end i det fællesnordiske samarbejde.

NROI Range Officer

 1. NROI Range Officer uddannelsen skal tilrettelægges efter programmet for det til enhver tid gældende IROA level I seminar.
 2. Skriftlige prøver afholdes på engelsk [kan være på lokalt sprog].
 3. Kursister skal være mindst 18 år [Ingen aldersbegrænsning, kun "current member of IPSC"].
 4. Kursister skal have mindst et års match-erfaring.
 5. Kursister skal have skytteerfaring fra minimum 9 level II stævner og 1 level III stævne [3 level II-stævner]. Kursister skal have A+ licens før RO kurset [findes kun i DK].
 6. Ved at bestå NROI/IROA level 1 seminaret opnår kursisten status af provisorisk Range Officer.
 7. De provisoriske Range Officers skal optjene minimum 12 matchpoint i løbet af 2 år efter seminaret, ved at arbejde ved IPSC stævner under supervision af en Range Officer. Det er herefter obligatorisk at de provisoriske Range Officers bliver vurderet af en official med status af Chief Range Officer eller Range Master. [Matchpoint kan ikke optjenes kun ved level 1 stævner (ikke relevant i Danmark, da level 1 stævner ikke er pointberettiget)].
 8. Hvis den provisoriske Range Officer ikke opfylder disse krav, bliver vedkommende fjernet fra Range Officer registeret. For at blive genindsat vil det være nødvendigt tage NROI/IROA niveau 1 seminaret igen.
 9. Formanden for NROI kan gøre undtagelser fra ovenstående betingelser.
 10. Ved kursusansøgning skal vedlægges dokumentation for stævneerfaring [intet herom i de nordiske fællesregler].
 11. Disse betingelser gælder fra 1. juli 2016 og fremover.
 12. Fra 1. juli 2019 er det et krav til alle RO'er at de har taget "Skydelederprøven".

Efter udnævnelse til fuldgyldig Range Officer udleveres RO trøje, ved anmodning til RO-udvalget.

NROI Chief Range Officer

 1. Kandidaten skal ansøge NROI (RO-udvalget) om forfremmelse til NROI Chief Range Officer.
 2. Kandidaten skal være medlem af IPSC.
 3. Kandidaten skal have status som NROI Range Officer.
 4. Kandidaten skal have minimum to års erfaring som Range Officer.
 5. Kandidaten skal skriftligt anbefales af en Chief Range Officer, Range Master, Formand for NROI eller Regional Director.
 6. Kandidaten skal have minimum 28 optjente match point fra level 2 eller højere stævner [af de 28 point skal mindst 3 point være fra et level III-stævne]. Af de 28 point skal mindst 10 point være optjent ved arbejde som CRO.
 7. Kandidaten skal have gennemført et NROI/IROA Level II Seminar.
 8. Ansøgningen behandles, og godkendes eller afslås af NROI.
 9. Hvis ansøgningen afslås kan kandidaten først ansøge igen 12 måneder senere.
 10. Formanden for NROI kan gøre undtagelser fra ovenstående betingelser.
 11. Disse betingelser gælder fra 1. juni 2016 og fremover.

NROI Range Master

 1. NROI Range Masters udnævnes af formanden for NROI, eller Regional Director.
 2. Kandidaten skal være medlem af IPSC.
 3. Kandidaten skal have status som NROI Chief Range Officer.
 4. Kandidaten skal have minimum et års erfaring som Chief Range Officer.
 5. Kandidaten skal have minimum 55 optjente match point. Af disse skal;
  1. Minimum 15 match points skal være optjent ved opgaver som Chief Range Officer eller Range Master ved Level 3 eller højere stævner.
  2. Skal have arbejdet som Range Master ved minimum et Level 3 eller højere stævne, under supervision af en certificeret Range Master.
 6. Kandidaten skal have status som DSF baneskydereleder eller terrænskydeleder [findes ikke i de fællesnordiske regler].
 7. Formanden for NROI kan gøre undtagelser fra ovenstående betingelser.
 8. Disse betingelser gælder fra 1. juni 2016 og fremover.

Opretholdelse af status som NROI official

 1. NROI Officials skal optjene minimum 6 matchpoint per år for at bevare deres status.
 2. Match points må ikke kun stamme fra Level 1 stævner (ikke relevant i Danmark, da level 1 stævner ikke er pointberettiget), eller fra arbejde som instruktør.
 3. Hvis en official ikke optjener de nødvendige point i et kalenderår, vil deres NROI status blive ændret til passiv.
 4. Hvis en official ikke optjener de nødvendige point to år i træk vil deres status som NROI official blive inddraget.
 5. Gentildeling af NROI status sker efter deltagelse i nyt level I seminar [ikke noget fællesnordisk krav].
 6. Gentildeling af NROI status kan også ske efter Formanden for NROI's beslutning.
 7. Disse betingelser gælder fra 1. juni 2017 og fremover.

Ekskludering af Officials

I helt særlige tilfælde kan Officials suspenderes, eller ekskluderes uden yderligere varsel. Dog vil det tilstræbes, at der gennemføres adfærdskorrigerende samtaler først. Det er nødvendigt, at have den fulde kontrol over sin person fysisk og psykisk. Det skal derfor indskærpes, at indtagelse af alkohol, ikke læge ordineret medicin, eller andre stemningsændrende stoffer, når Officialen er i virke, eller blot uniformeret, ikke vil blive accepteret. Ligeledes gælder at intimiderende og intolerant adfærd ej heller vil blive ikke accepteret.

Eksklusion af et medlem kan foretages af NROI bestyrelse, men kan indbringes på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at være til stede og udtale sig. Generalforsamlingen er herefter kompetent til at stadfæste bestyrelsens beslutning om eksklusion.

Arbejde i udlandet

Range Officers som har ønske om at arbejde internationalt (uden for Danmark), bedes advisere Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Officials er rollemodeller der udstråler sikkerhed, ro og orden.

Senest opdateret: Onsdag, 23. september 2020 13:11
 
RocketTheme Joomla Templates