NROI NROI Referater m.m. Referat NROI generalforsamling 2012
Referat NROI generalforsamling 2012
Skrevet af Mads Peter Bach   
Mandag, 27. februar 2012 18:25

Referat NROI generalforsamling 2012 Søndag den 26. februar 2012, Kl. 11:30

 

 

1. Valg af dirigent og referent

Henrik F. Nielsen valgt som dirigent. Mads Peter Bach valgt som referat.

2. Formanden aflægger beretning

Se Formandens beretning.

Formandens beretning godkendt.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning

Udvalgenes beretninger godkendt.

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

Formanden oplæste brev fra Mark Weisinger angående kandidatur.

På valg:

Næstformand Mads Peter Bach. Genvalgt.

Kasserer Lars Thilqvist. Genvalgt.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg: Henrik F. Nielsen. Genvalgt.

8. Valg af udvalgsformænd og næstformænd

Alle udvalgsformænd og næstformænd på valg. Følgende blev valgt:

IROA udvalg:

Formand: Peter Munk Andersen
Næstformand: Tim Andersen

IT- & PR-udvalget:

Formand: Jens Arnfast
Næstformand: vakant

Licenskursusudvalg:

Formand: Claus Henneberg
Næstformand: Claus Rittig

RO kursusudvalg:

Formand: Mads Peter Bach
Næstformand: vakant

RO udvalg:

Formand: Gert Hansen
Næstformand: Mark Weisinger

9. Valg af revisor

Knud Erik Poulsen genvalgt.

10. Eventuelt

Opfordring til RO'er om at komme og dømme ved Rooster Mountain og lv. III riffelmatch. Der ydes bidrag til dækning af omkostninger, €25 per dag for Rooster Mountain.

Senest opdateret: Mandag, 27. februar 2012 19:36
 
RocketTheme Joomla Templates