NROI NROI Referater m.m. Referat fra NROI generalforsamling 2019
Referat fra NROI generalforsamling 2019
Skrevet af Henrik Lerfeldt   
Tirsdag, 18. juni 2019 06:38

 

Dato:

24-02-2019

Tid:

19.15-19:55

Sted:

SAS-klubben

Referat:

Nr.

Emne

Action/Ansvarlig
1

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Tim Riise

Referent: Henrik Lerfeldt

2

Formanden aflægger beretning

Jeg gik til valg i 2017 som formand for at få lidt mere gang i NROI. Nu har jeg prøvet det i to år. Om det er lykkedes, må andre bedømme lidt senere på dagen, når vi skal vælge formand.

Der står p.t. 106 aktive RO’er på listen. Og det er endda efter en oprydning ved årskiftet 2017 til 2018.

I 2018 afholdtes der 10 (10) level 2 matcher i Dall + en level 3.

Der afholdtes 7 (7) level 2 matcher hos SSIN og en enkelt level 3.

Hos CPS afholdtes der 8 (8) level 2 matcher.

Derudover afholdt DSF DM på en level 3 match.

I alt 28 matcher i 2017 mod 27 i 2017.

Honorable mentions:

Mest aktive RO’er:

42 points; Mike Low

41 points; Søren Tranbjerg NIelsen

40 points; Mads Peter Bach

39 points; Thomas Kirk

Nogle RO’er har passeret 100 RO-points i løbet af året: Thomas Kirk, Carsten Samuelsen og Henrik Lerfeldt.

Vi prøver stadig at få et samarbejde med NROI I Sverige eller Norge om at få adgang til f.eks nogle 5.11-produkter i form af billige busker og noget overtøj. Desværre trækker det meget i langdrag. Vi har derfor selv forsøgt at finde nogle røde jakker – og er stadig i gang. De er røvdyre – og vi skal have meget rabat før de bliver indkøbt, og de kommer til at koste mange RO-point at erhverve.

Skydelederuddannelsen er kommet, og jeg skal henstille at alle RO’er tager skydelederuddannelsen inden 1. juli 2019.

3

Udvalgsformændene aflægger beretning:

Banegodkendelsesudvalg:

(F) Mads Peter Bach

(N) Peter Munk Andersen

Alt er gået fint – intet væsentligt at bemærke

IROA-udvalg:

(F) Mark Weisinger

(N) Tim Andersen

Intet indsendt

IT og PR-udvalg:

(F) Vacant

(N) Peter Munk Andersen

Intet indsendt.

Licens-kursus udvalg:

(F) Bo Stampe Hansen

(N) Lise Lotte Høst Sjøholm

2018 var igen et travlt år for licenskursus instruktørerne, især på Sjælland. Det lykkedes os at uddanne

79 A-licensindehavere og 49 B-licensindehavere. Der er ca. samme antal A-licenser som sidste år, men over en fordobling af B-licenser.

Af de i alt 128 nye licensindehavere, blev de 100 uddannet på Sjælland og Bornholm - virkelig godt gået!

Vi har i 2018 endelig fået opdateret listerne over licenskursusinstruktører på NROI.dk. Der er PT 5 godkendte instruktører i Jylland til A- og B-kurser, og 18 godkendte A-kursus instruktører og 4 B-kursus instruktører på Sjælland. Med i alt 27 instruktører burde vi være godt rustede til at modtage de forhåbentlige ganske mange kommende licensindehavere fremtiden bringer.

Kurser i 2019

Den store søgning til licenskurserne forsætter i 2019, og der er PT planlagt 1 A-licens kurser i Jylland, 3 på Sjælland. Der er indtil videre 25 kursister der har bestået teorien og er klar til det praktiske kursus, og ganske mange der er i gang med teorien. Det ser ikke ud til at vi kommer til at kede os i 2019.

Tak for indsatsen i 2018!

Mvh.

Bo Stampe Madsen

Formand for Licenskursusudvalget

RO Kursusudvalg:

(F) Mike low

(N) Henrik Laursen

RO udvalg:

(F) Carsten Samuelsen

(N) Henrik Laursen

4

Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlagt og godkendt. Resultat på 43.387. Egenkapital på 150.267

5

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommet

Forslag fra Mike Low – kun point som RO tæller til ”Aktiv RO”. Forslaget blev vedtaget – og forsøges optaget i RO-systemet i løbet af 2019.

Forslag fra Søren Nielsen (overført fra DSF’s generalforsamling) – der bør oprettes et egentligt B-licens RO-korps. Efter noget debat, enedes årsmødet om NROI nedsætter et hurtigtarbejdende udvalg. Alle der har noget relevant at anføre – eller vil være medlem af udvalget, bedes sende en mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

6

Valg af bestyrelse

- Formand kun i ulige år

Henrik Lerfeldt

- Næstformand lige år

(Mads Peter Bach)

- Kasserer i lige år

(Jacob Skriver)

genvalg

Ej valg

Ej valg

7

Valg af suppleant til bestyrelsen

- Suppleant hvert år

(Jakob Schultz)

Henrik Laursen valgt

8

Valg af udvalgsformænd (F) og næstformand (N) – begge vælges ALLE år

- Banegodkendelsesudvalg (10.1):

F; Mads Peter Bach

N; Peter Munk Andersen

- IROA udvalg (10.2):

F; Mark Weisinger

N; Tim Andersen

- IT og PR udvalg (10.3):

F; vacant

N; Peter Munk Andersen

- RO Kursusudvalg (10.4):

F; Mike Low

N; Henrik Laursen

- Licenskursus udvalg (10.5):

F; Bo Stampe Madsen

N; Lotte Sjøholm

- RO udvalg (10.6):

F; Carsten Samuelsen

N; Henrik Laursen

- Evt. ad hoc udvalg: Ingen.

genvalg

genvalg

genvalg

Mike stiller op. Tim trækker sig. Mike Low valgt

genvalg

genvalg

genvalg

genvalg

genvalg

genvalg

genvalg

9

Valg af revisor

- Revisor hvert år

Bo Stampe Madsen

10

Eventuelt

Fra salen kom flere forslag om indkøb af merchandize som RO’erne kan erhverve for deres RO-point.

Der kom forslag og et magnifying glass i samme størrelse som score-overlays. Der kom forslag om en timer, skriveunderlag og sko. En rød poncho var foreslået.

Alle gode ideer er meget velkomne til at blive fremsendt til RO-udvalget på ” Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ”. NROI har en bankkonto med over 100.000. Penge der alle burde gå til at forkæle RO’erne.

 

Signering af dirigent:

______________________

Tim Riise

 

Senest opdateret: Søndag, 02. februar 2020 16:04
 
RocketTheme Joomla Templates